Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości

W dniu 24-02-2015 r., godz. 12:30 odbędzie się w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku
położonego przy ul. Wyszyńskiego 18.

Pełna treść obwieszczenia

W tym miejscu będą widoczne ogłoszenia i obwieszczenia o licytacjach zajętych ruchomości oraz nieruchomości.