Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Formularze

Wniosek egzekucyjny

Warunkiem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania komorniczego jest złożenie odpowiedniego pisma spełniającego warunki formalne. Na stronie kancelarii udostępniony jest nieodpłatnie wniosek egzekucyjny do pobrania spełniający wymogi określone przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Jest on również dostępny w budynkach sądów, a także na stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Do pisma należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego.