Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Jarosław Zuń

ul. Wrońska 2
20-327 Lublin

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.
„Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.”

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Art. 1 i 3.1

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z informacjami, zawartymi na oficjalnej stronie Kancelarii Komorniczej. Dzięki temu będą mogli poznać Państwo obszar działania wyżej wymienionego funkcjonariusza publicznego. Na witrynie zostały udostępnione także formularze wniosków egzekucyjnych i ogłoszenia oraz obwieszczenia o licytacjach zajętych ruchomości, czy nieruchomości.

Systemy działające w kancelarii:

logo-ko

 

 

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

BMS

Bailiff Management System (BMS) to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.