Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ruchomości

Stosownie do art. 867kpc. Obwieszczenie o egzekucji z ruchomości zawiera informacje o terminie oraz miejscu, a także przedmiocie przetargu oraz cenie oszacowania, cenie wywoławczej i wysokości rękojmi.
Poniżej znajdują się informacje o aktualnych przetargach na terenie właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja ruchomości w dniu 13-03-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 5/18

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 r., godz. 11:00 odbędzie się w miejscu położenia ruchomości tj. pod adresem: 21-007 Franciszków, ul. Lubelska 25 druga licytacja ruchomości opisanych jako:

Sprawa KM 5_18

Licytacja ruchomości w dniu 13-03-2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Sygn.akt Km 1180/18

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2019 r., godz. 12:00 odbędzie się w miejscu położenia ruchomości tj. pod adresem: ul. Kunickiego 46, 20-412 Lublin pierwsza licytacja ruchomości opisanych jako

Sprawa KM 1180_18

druga licytacja ruchomości z dnia 25-10-2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 25-10-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak
w nagłówku druga licytacja ruchomości opisanych jako:
Sprawa KM 655_18

druga licytacja ruchomości z dnia 30-10-2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku druga licytacja ruchomości opisanych jako:
Sprawa KM 2646_17

Pierwsza licytacja ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2018 r., godz. 11:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jak w załączniku:

Sprawa KM 2646_17

Pierwsza licytacja ruchomości

Lublin, dnia 29-08-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jak w załączniku:

Sprawa KM 655_18

Druga licytacja ruchomości

W dniu 23-02-2015 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika druga licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia

Pierwsza licytacja ruchomości

W dniu 22-12-2014 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika pierwsza licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia

W tym miejscu będą widoczne ogłoszenia i obwieszczenia o licytacjach zajętych ruchomości oraz nieruchomości.