Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ruchomości

Stosownie do art. 867kpc. Obwieszczenie o egzekucji z ruchomości zawiera informacje o terminie oraz miejscu, a także przedmiocie przetargu oraz cenie oszacowania, cenie wywoławczej i wysokości rękojmi.
Poniżej znajdują się informacje o aktualnych przetargach na terenie właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

W tym miejscu będą widoczne ogłoszenia i obwieszczenia o licytacjach zajętych ruchomości oraz nieruchomości.