Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Obszar działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na wniosek wierzyciela złożony w oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 882 ze zm.) może prowadzić egzekucję na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Jarosław Zuń jest właściwy do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości  oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (właściwość miejscowa) dla części miasta Lublin, tj. dla ulic przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, a ponadto dla miasta Świdnik i miasta Łęczna oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie.