Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pierwsza licytacja ruchomości

Lublin, dnia 29-08-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jak w załączniku:

Sprawa KM 655_18

Comments are closed.

Post Navigation