Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacje

Częścią postępowania egzekucyjnego są licytacje komornicze. Polegają one na zajęciu majątku dłużnika (ruchomości lub nieruchomości), a następnie jego publicznej sprzedaży. Proces ten w całości regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
Informacje o licytacjach komorniczych ogłaszane są do publicznej wiadomości z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
Obwieszczenia publikowane są na stronie internetowej kancelarii oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy/miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Obwieszczenie zawiera informacje o terminie oraz miejscu, a także przedmiocie przetargu oraz cenie oszacowania, cenie wywoławczej i wysokości rękojmi.

Poniżej znajdują się informacje o aktualnych przetargach na terenie właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Druga licytacja ruchomości

W dniu 23-02-2015 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika druga licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia

Pierwsza licytacja ruchomości

W dniu 22-12-2014 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika pierwsza licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia

W tym miejscu będą widoczne ogłoszenia i obwieszczenia o licytacjach zajętych ruchomości oraz nieruchomości.