Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Aktualności

Stosownie do zaleceń Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku obsługa interesantów w kancelarii komornika odbywa się w dniach i godzinach pracy kancelarii wyłącznie drogą telefoniczną bądź mailową .
Nr kontaktowy – 81 746 21 21
Adres mail: jaroslaw.zun@komornik.pl
Wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE
na konto bankowe kancelarii nr:
06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
(w tytule przelewu należy podać dokładne dane wpłacającego i sygnaturę sprawy egzekucyjnej)
Obowiązuje od dnia 13-03-2020r. do odwołania.

Uwaga! na z zmianę sposobu obsługi interesantów

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu Allegro ani innych portalach aukcyjnych. Obwieszczenia dostępne są na stronie ..

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.